Mindfulness

Træning i bevidst nærvær

Kontakt mig allerede i dag
Tlf. 24 41 49 58
m: lbh@lisbethbaadsgaard.dk

Mindfulness – for alle

 • Til dig der vil forebygge stress, angst og depression.
 • Til dig der lever med en kronisk sygdom eller kroniske smerter.
 • Til dig i kræftbehandling.
 • Mindfulness erhverv. Til dig der ønsker at forebygge stress, sænke sygefraværet, frigive ressourcer, højne effektiviteten og styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Mindfulness – er for alle der ønsker at leve et stressfrit liv i ro og balance.

På et Mindfulness kursusforløb, får du mulighed for at træne dig selv i at være til stede i nuet – uden at dømme og vurdere. Det betyder, at du vil kunne opnå at blive bedre til at fokusere, være nærværende f.eks. med dine børn, nyde skovturen uden at tænke på det der venter, fokusere på én enkelt opgave af gangen, få mere overskud, leve ud fra dine værdier, acceptere dét der er, være tilstede i nuet, være ikke dømmende eller evaluerende og forebygge stress og depression.

Kort sagt: Du bliver mere glad, bliver bedre til at træffe beslutninger, bliver mere effektiv, mere harmonisk og psykisk meget stærkere. Du kan læse meget mere om Mindfulness og selve det evidensbaserede program nederst på denne side.

Du får indsigt og rebskaber til at forebygge stress, angst og depression. Mange der har været på mine kurser, oplever at begyndende stresssymptomer forsvinder og de bliver i stand til at klare jobbet og hverdagslivet udfordringer i langt bedre balance.

Mindfulness bliver brugt til behandling af kroniske smerter, mennesker i kræftbehandling og KOL patienter.

Mange virksomheder tilbyder deres medarbejdere et Mindfulnesskursus. Her forebygger det stress, styrker det psykiske arbejdsmiljø, skaber innovative og kreative medarbejdere og sænker sygefraværet.

 

Kurset:

At være tilstede i nuet

Mindfulness er et 8-ugers kursus (MBKT = Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi). Dette er et anerkendt og evidensbaseret program. Der er en ligelig fordeling af praktiske meditationsøvelser samt teoretisk oplæg.

HVOR:

I mine lokaler på Havnen 35,1, 7700 Thisted.

HVORNÅR:  

Jeg tilbyder løbende kursusforløb i Mindfulness, som er et indsigtsgivende og forskningsbaseret forløb.

FOR HVEM:

Til dig, som vil forebygge stress eller depression eller som allerede er ramt at stress og som ønsker et bedre hverdagsliv med mere balance, nærvær og livskvalitet.

PRIS:

3.500,00 DKK for privatpersoner. For virksomheder tillægges der moms på 25 %. Prisen inkluderer 20 timers undervisning i teori og praksis, materiale sendes på E-mail til dig samt lydspor til meditationsøvelserne.

MEDBRING:

Liggeunderlag/yogamåtte, tæppe og evt. en lille pude.

HJEMMEARBEJDE:

I Mindfulness arbejdes der ikke kun med teori – det kræver i høj grad konkrete øvelser. Vi træner hjernen i bl.a. opmærksomhedstræning. Vi lærer at være tilstede i nuet, uden at dømme eller vurdere. Der vil være daglige hjemmeopgaver 6 ud af 7 af ugens dage i alle 8 uger, og der må afsættes ½-1 times hjemmearbejde.

 

Du kan læse mere detaljeret om selve kurset her

Mindfulness programmet – et 8-ugers forløb

Hvad er Mindfulness:

Mindfulness betyder at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik, uden at dømme, evaluere eller vurdere. En stor del af vores tid bliver vi styret af en strøm af automatiske tanker, og vi kommer til at identificere os med tankerne – vi vurderer og dømmer os selv.

Når vi gennem Mindfulness trænes i at være opmærksomme på en bevidst måde og give slip på vores tilbøjelighed til at bedømme og evaluere, kan vi netop bryde de ubevidste, automatiske tankemønstre og være til stede i øjeblikket. MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) er et anerkendt og evidensbaseret 8 –ugers program, der tager udgangspunkt i:

 • Kognitiv terapi, hvor der arbejdes med at skille tanker fra følelser, adfærd og kropslige reaktioner,
 • Meditation – træning i opmærksomhed
 • Accept hentet fra ACT (Acceptance Commitment Therapy)
 • Lette Yoga øvelser.

Mindfulness har vist sig gavnligt mod især stress, angst, depression, søvnproblemer, hukommelsesproblemer, accept af svære livsvilkår, fx alvorlig sygdom, OCD, lavt selvværd, social fobi og kroniske smerter. Mindfulness giver generelt større livskvalitet og balance i livet.

Forskningen viser også, at du forbedrer dine koncentrationsevne, din hukommelse, styrker dit immunforsvar, sænker dit blodtryk, sænker stresshormonet kortisol samt giver dig bedre ydeevne.        

Mindfulness er ikke terapi. Der arbejdes derfor ikke med analysedelen. Mindfulness er heller ikke afspænding. Mindfulness er bevidst træning i opmærksomhed. Undersøgelser viser, at med Mindfulness-træning gennem nogle uger, vil der på en mr-scanning af hjernen, kunne ses en udvikling i to områder i hjernen omkring koncentration og hukommelse. Vi danner simpelthen flere hjernestamceller. Andre undersøgelser har vist, at mindfulness på arbejdspladsen i personalegruppen, giver større arbejdsglæde, bedre det psykiske arbejdsmiljø, mindre syge fraværet, øger kreativiteten og effektiviteten. Med andre ord, fjerner vi “støjen” af vores negative bedømmende eller begrænsende tanker og derved skaber rum for åbenhed, nysgerrighed og udvikling.

For at kunne profitere af et forløb, er det vigtigt, at du har gjort dig overvejelser om at ville dette.

Mindfulness kan ikke læres intellektuelt – men kun ved træning. Det kræves, at man mediterer ½ -1 time dagligt hjemme, hvor man kan sidde i ro og uden forstyrrelse. Det kræver også, at man vil kunne koncentrere sig med fokusering på fx åndedrættet eller på forskellige kropsdele i op til en halv time.

Erfaringer peger på, at der oftest går op til 5-6 uger, før man har lært at meditere.

Programmet:

Programmet er tematiseret og indeholder psykoedukative (indsigtsgivende og undervisende) øvelser og meditationer. Gennem forløbet er der progression i rækkefølgen af de elementer, som bliver introduceret. Hver session har et tema for de elementer, der fokuseres på. Formålet er at koble deltagernes erfaringer til betydningen for stress/depression, som programmet oprindeligt er udviklet til.

Tema-oversigt:

Session 1:  indeholder:

 • Automatpilot-mode: At opdage vores tilbøjelighed til at følge de automatiske tanker, uden at være opmærksomme på dem.
 • Beeing – mode
 • Doing – mode
 • Mindfulness – Hvad er det at være mindfull. Derudover også en indsigt i det nyttige i at bruge vores sanser i bevidst nærvær.
 • Intro til mindfulnessmeditation.
 • Kropsscanningsmeditation.

Session 2 indeholder:

 • Åndedrætsmeditation: At bruge åndedrættet som anker for vores opmærksomhed. Et anker, vi altid kan vende tilbage til, når vi driver væk.

Problemhåndtering: At øve os i at håndtere de vanskeligheder, der dukker op, når vi træner os i at være opmærksomme og ikke –reaktive. Kort introduktion til kognitiv terapi og forståelsen af, at udgangspunktet er vores tanker. Den måde vi forholder os til forskellige situationer på. Vores tanker påvirker vores følelser der påvirker vores adfærd og kan give os kropslige fornemmelser.

 • Åndedrætsmeditation: At bruge åndedrættet som anker for vores opmærksomhed. Et anker, vi altid kan vende tilbage til, når vi driver væk.

Session 3 indeholder:

 • Se – meditation.
 • Mindfull – yoga
 • 3 min. meditation. Den der skal være bindeled mellem de guidede meditationen og det levede liv i praksis.
 • Åndedrætsmeditationen udvides til også at omfatte kroppen

 

Session 4:

Tilgangen til problemer: At forholde os til, om vi reagerer med aversion eller tilknytning over for tanker og følelser.

 • Åndedrætsmeditationen udvides til også at omfatte kroppen og lyde
 • Mindfull – walking
 • 3 min. meditation

Session 5:

 • Accept: At træne vore udholdenhed og accept af de omstændigheder og følelser, som vi ikke umiddelbart kan forandre.
 • Åndedrætsmeditationen med krop og lyde.
 • Uguidet – meditation af en ½ times varighed. Lær at betragte dine tanker som mentale begivenheder der finder sted i dit opmærksomhedsfelt, som var de skyer på himlen.

 

Session 6:

Tanker er ikke fakta: At fastholde og forbedre vores evne til at kunne identificere tanker som relative mentale konstruktioner, der ikke nødvendigvis er gyldne udsagn om os selv, andre og omverdenen.

 • Åndedrætsmeditationen får nu sidste del på, så den bliver en fuldendt siddende meditation på en halv time. Vi kobler meditation på tanker på.
 • 3 – min. meditation

Session 7:

Gennemgang af de tre motivationsformer; undgåelse, præstation/pligt og vitaliseret/værdibaseret.

 • Fordybelse af værdibearbejdning
 • Siddende åndedrætsmeditation

 

Session 8:

Hvordan kan jeg bedst tage hånd om mig selv: At forebygge tilbagefald til tidligere psykopatologiske tilstande og uhensigtsmæssige adfærdsformer. Udarbejdelse af plan for forebyggelse.

Hvad har jeg lært? Opsummering af redskaber, som er blevet tilegnet og udarbejdelse af plan for daglig Mindfulness-træning.

 

To typer af meditationer:

Koncentrationsmeditation – Opøve evnen til at opretholde et stabilt fokus på et afgrænset og veldefineret objekt, fx åndedrættet for at opnå en tilstand af koncentration, ro og stabilitet.

Indsigtsmeditation – Opnåelse af indsigt i sindets natur og virke gennem struktureret meditativ introspektion.

Grundholdninger, der arbejdes med undervejs:

Venlighed – Åbenhed – Nybegynders sind – Tålmodighed – Udholdenhed – Mod.

De første fire gange handler om at opnå bevidsthed om, at tankerne vandrer og opdage, hvornår og hvor ofte de gør det. At kunne skelne mellem ”being” -mode og ”doing” -mode. Psykoedukation om sammenhængen mellem tanker og følelser. Deltagerne begynder gradvist at kende og genkende deres egne tankemønstre og følelser, og bliver mere bevidste om kropslige reaktioner, der er knyttet til disse.

Programmets sidste 4 gange handler i højere grad om relationen til sindets indhold, hvordan vi forholder os til de tanker, følelser og kropsfornemmelser, som er tilstede. Optræning i at møde det på nye måder, nemlig med accept og ikke-dømmende indstilling.

Der undervises 8 gange af 2,5 time ugentligt – ialt 20 timer.

Det siger kursisterne:

“Deltog i vinter 2015 på et 8-ugers mindfulness-hold (MBKT) hos Lisbeth.

Selvom holdet ikke var stort fik jeg utrolig meget med mig hjem igen. Sparringen med de andre og den åbenhed der kommer i sådan en gruppe hjælper på forståelsen og øger effekten af mindfulness.

Jeg har i dag lært at være til stede i nuet, sætte fokus på det der er vigtigt. Samt acceptere mig selv og andre for det de er, uden at være fordømmende.

Lidt ligesom førstehjælp, du kan ikke hjælpe andre hvis du ikke selv “virker”.”

Kvinde 44 år, kontorassistent

Deltager på et 8-ugers Mindfulness kursus (MBKT) i Thisted:

“Jeg er nu som mantraet siger mere åben, accepterende og venlig over for det meste i mit liv, fra tanker til mennesker og det har hjulpet mig meget i min hverdag men også når jeg skal ud og møde nye mennesker eller prøve noget nyt. Jeg forventer ikke at alt hvad jeg giver mig i kast med skal give mig et kick, men ved at være mere nærværende føler jeg mig bedre tilpas og føler også at jeg bidrager mere.”

Tøv ikke! Tilmeld dig idag

Husk! Du kan altid slå på tråden eller sende en email. Kig evt. på vores kontaktside.