Virksomheder

Kontakt mig allerede i dag
Tlf. 24 41 49 58
m: lbh@lisbethbaadsgaard.dk

Virksomheder

Skru op for trivslen og ned for sygefraværet

 

Glade medarbejdere er effektive medarbejdere. Når man trives, yder man simpelthen bedre. Stressede medarbejdere derimod, yder ikke deres optimale og kan vise sig at blive en dyr fornøjelse for virksomheden – ikke blot menneskeligt, men også på bundlinjen i form af ekstraudgifter til sygepenge, vikarlønninger, mistede opgaver med mere.

Som uddannet kognitiv psykoterapeut har jeg værktøjerne til at hjælpe – både forebyggende, og når skaden er sket. Jeg har mere end 30 års erfaring med behandling af mennesker med psykiske problemstillinger – blandt andet har jeg i en årrække arbejdet målrettet og effektivt med at hjælpe sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.
Men hvorfor vente til skaden er sket? Oplever du allerede nu, at der indimellem kan være langt mellem smilene og den gode stemning på arbejdspladsen? At sygefraværet er opadgående og effektiviteten nedadgående? Og at ”teamspirit” er en mangelvare? Så er det nu, du skal sætte ind.

Jeg tilbyder målrettede, skræddersyede behandlingsforløb baseret på individuelle samtaler og, hvis der er ønske herom, trepartsmøder, hvor jeg sammen med medarbejder og virksomhed afdækker de nødvendige tiltag og omstruktureringer af arbejdet, så medarbejderen kan fastholdes på/vende tilbage til arbejdspladsen.

Hos mig er der ikke flere ugers ventetid. Jeg prioriterer akuttider og kan således reagere hurtigt. Så er du klar til at investere i dine medarbejdere? Så er jeg klar til at hjælpe

Et typisk behandlingsforløb hos mig strækker sig over 8 – 12 samtaler og koster: 8.500 kr til 10.200 kr.  Til sammenligning viser undersøgelser, at en sygemeldt medarbejder med stress kan koste virksomheden mellem 300.000 – 500.000 kr. En leder langt mere. Du sparer derfor virksomheden for rigtig mange penge.

Mindfulness.

Ønsker I i stedet Mindfulness frem for individuel terapi/coaching har jeg også tilbuddet til jer. Jeg udbyder løbende 8-ugers MBKT kurser og jeg giver også gerne et tilbud på hvordan vi kan strikke et gruppeforløb op i din virksomhed. Ring og hør alle muligheder.

Professionel behandling

Med en uddannelse som kognitiv psykoterapeut, medlem af Dansk psykoterapeutforening og over 30 års erfaring med behandling af mennesker med psykiske problemstillinger i den offentlige sektor, kan jeg give dine medarbejdere og dig en professionel behandling i et målrettet forløb. Jeg har i mange år arbejdet som social-faglig konsulent, hvor jeg har hjulpet mange sygemeldte mennesker tilbage på arbejdsmarkedet og samarbejdet med mange virksomheder om holdbare løsninger for den enkelte. Den kognitive behandlingsform er evidensbaseret og den mest anvendte terapiform i hele den vestlige verden, og jeg har mange års erfaring med at få sygemeldte succesfuldt tilbage på jobbet med denne behandlingsform.

Tøv ikke! Kontakt mig idag

Husk! Du kan altid slå på tråden eller sende en email. Kig evt. på vores kontaktside.