Stressbehandling

Stress kan ramme alle

Kontakt mig allerede i dag
Tlf. 24 41 49 58
m: lbh@lisbethbaadsgaard.dk

Til dig der er tæt på at gå ned med stress.

Til dig, der er tæt på at gå ned med stress eller mistrives

Hvad er stress og hvornår er det stress. I bund og grund kan det være lidt ligegyldigt,  hvad vi kalder det. Det primære er at du ikke behøver at gå rundt og have det dårligt.

Måske kan du nikke genkendende til noget af nedenstående.

 • Savner du hverdagsglæden?
 • Er din lunte for kort – snerrer du af ungerne?
 • Sover du dårligt? Føler du træthed/udmattelsesfølelse?
 • Har du ofte hovedpine?
 • Har du svært ved at overskue opgaverne?
 • Synes du tingene er uretfærdige?
 • Har du problemer med maven? Kvalme?
 • Har du hukommelses/koncentrationsbesvær?

Kan du svare ja til spørgsmålene eller nogle af dem?

Det kan være symptomer på stress.

Hvis du ønsker at gøre noget ved det, så læs mere her. Der er hjælp at hente.

Mange mennesker får på et tidspunkt brug for en håndsrækning for at komme videre i livet. Måske er livet lige nu ikke som du ønsker det? Måske har du selv kæmpet alt for længe og tænkt ”det går nok, jeg skal bare lige…”?

Det kan være en vigtig og afgørende beslutning at søge om hjælp. Det kræver også mod at skulle erkende, at stress også kan ramme dig. Mange tænker, det er pinligt og skamfuldt. Som en falliterklæring.  Men måske bliver det et af dit livs bedste beslutninger. At kunne blive en endnu bedre udgave af dig selv. At få balance i livet. Måske har du i den sidste tid glemt at leve med dine værdier?

At læse dette, er allerede første skridt i den rigtige retning.

Samtaleforløbet mellem dig og mig

Det er ikke mængden af opgaver, men den måde vi forholder os til opgaverne på, der stresser os. Kort sagt.  Om glasset er halv fyldt eller halvtomt. Dette er oftest ubevidst for den enkelte. Gennem indsigts givende terapi – der tager udgangspunkt i din dagligdag, med de udfordringer det bringer, får du mulighed for at blive klogere på disse tanker og tolkninger og får rebskaber til at finde mere hensigtsmæssige måder at tænke og tackle hverdagens udfordringer på, sådan, at du klare det uden stress. Et lille eksempel på en tanke: “Hvis jeg fortæller chefen, at jeg er bagud med opgaverne, bliver jeg fyret” – jeg må hellere springe pauserne over”. Til en ny mere hensigtsmæssig tanke: “Jeg må italesætte mit store arbejdspres, så opgaverne kan blive fordelt bedst muligt – eller ordrene kan vente, så klarer jeg mit arbejde bedre – får overskud til familien, og undgår en sygemelding”.

Kognitiv terapi er en korttidsterapiform og tidsbegrænset. Du skal forvente et forløb på 8 – 14 gange. Det er den mest anerkendte og dokumenterede terapiform i hele den vestlige verden.

Gennem et tæt trygt og tillidsskabende forløb samarbejder vi i dit tempo. Med udgangspunkt i dine konkrete hverdagssituationer, finder vi din måde at tænke på – dine leveregler. Vi vender dem lidt på hovedet og finder andre mere rationelle måder at tænke på, der kan danne fundament for din udvikling.

 

Hvorfor vælge mig til at hjælpe dig med at genfinde det gode hverdagsliv?

For mig har det stor værdi og betydning at kunne hjælpe andre videre. Jeg har 29 års erfaring i at hjælpe mennesker med psykiske problemstillinger videre i livet. Det betyder, at jeg engagerer mig og involverer mig i dig og dine problemstillinger. Du skal gerne have den fornemmelse, at hver gang du går ud af min dør, har du fået noget med dig, som du konkret kan bruge, for at skabe positiv forandring.  Begreber som samarbejde, tryghed, alliance, udvikling, grundighed, ordentlighed og håb er centrale hos mig.

 

Til dig der er sygemeldt med stress

Langt de fleste – for ikke at sige alle, har brug for hjælp, til at komme op igen, efter at være gået ned med stress. Man kan også sige, at hvis du ikke ændrer nogle ting, er risikoen for tilbagefald meget høj.

Efter en periode med ro og samtaler hos din egen læge, kan og skal du igen begynde at foretage dig små aktiviteter i din hverdag. Men er det okay at gå en tur, når man er sygemeldt? Og hvad hvis jeg møder nogen jeg kender? Eller hvad er bedst for mig? Hvornår skal jeg besøge min arbejdsplads, og hvornår kan jeg begynde der igen? Alt dette løser vi i fællesskab. Mange tænker, det er det flovt og pinligt at gå ned med stress. Det er det ikke. De fleste der bliver ramt af stress, er oftest mennesker der ligger en ekstra stor indsats i at klare opgaverne på bedst tænkelige måde. Derfor kan det være svært at forstå og acceptere.

Det er også vigtig, at du får genetableret din normale døgn/søvnrytme og indtager regelmæssige måltider. Men frem for alt, er det vigtig at du får indsigt i, hvad det er, der har forårsaget din stress, bliver den kvit og får rebskaber til at forebygge, så det ikke kommer tilbage, når du starter op på arbejde igen. Stress kan for nogle medføre angst og depression. Dette kan forebygges gennem et individuelt samtaleforløb. Stress handler ikke altid om mængden af de opgaver vi har, men den måde vi forholder os til opgaverne på.

Stil dig selv følgende spørgsmål:

 • Vil det give dig ro at vide, at du er i kyndige hænder, hvor mine mange års erfaring med den mest veldokumenterede terapiform, hjælper dig videre? Det er ikke så farligt. Tværtimod.  Vi skal ganske enkelt arbejde med den måde du tænker om tingene på, og forholder dig til dine tanker på. ” Gør jeg det godt nok”, ” Er jeg god nok”, ”Hvad tænker de andre” eller lignende tanker der er dysfunktionelle for dig.
 • Vil det give dig ro og overblik, hvis du selv er med til at lave en holdbar/succesfuld målsætning for din tilbagevenden til hverdagens glæder og arbejdslivets positive udfordringer.
 • Vil det give dig ro og håb at vide, at du ikke er den eneste, og at mange, efter et forløb, vender tilbage som en bedre udgave af sig selv?

Du kan enten vælge et individuelt samtaleforløb eller et individuelt forløb, hvor du også lærer Mindfulness. Et almindeligt individuelt forløb strækker sig oftest over 10-15 gange, hvor du i starten kommer én gang ugentligt. Stille og roligt i dit tempo, får du indsigt og redskaber til at arbejde dig ud af problemstillinger, og du vil ofte hurtigt opleve en bedring. Idéen med terapien er, at du skal blive din egen terapeut, så du undgår tilbagefald og kommer stærkere videre i det liv.

Individuel samtaletaleforløb inkl. Mindfulness

Sammen med individuel terapi, får du også mindfulness teknikker og øvelser. Mindfulness kan noget lidt andet, men er tæt beslægtede. Mindfulness er en del af Kognitiv terapi.

Når du har været igennem et forløb hos mig med både individuelle samtaler og Mindfulness, har du fået indsigt og redskaber med dig, der forebygger en ny sygemelding. Du skal derfor se det, som en langtidsinvestering i dig selv, dit liv, din familie og din karriere.

Jeg har den viden og indsigt, der skal til, for at hjælpe dig igennem dit sygeforløb, så du kommer stærk og succesfuld igennem. Mine mange års erfaring har vist, at en kombination mellem individuel kognitiv terapi og Mindfulness, giver dig alt det du har brug for.

Hvad får du?

Et tæt og trygt samarbejde mellem dig og mig. Vi kan også inddrage din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver er interesseret i at få dig hurtigt tilbage på jobbet igen, det viser undersøgelser også er bedst, og vil derfor gerne samarbejde og evt. betale forløbet eller noget af det og hvor vi støtter dig bedst igennem forløbet.

 

Professionel behandling

Med en uddannelse som kognitiv psykoterapeut, medlem af Dansk psykoterapeutforening og over 35 års erfaring med behandling af mennesker med psykiske problemstillinger så som stress, angst og depression, kan jeg give dig en professionel behandling i et målrettet forløb. Den kognitive behandlingsform er evidensbaseret og den mest anvendte terapiform i hele den vestlige verden, og jeg har mange års erfaring med at få sygemeldte succesfuldt tilbage på jobbet efter denne behandlingsform.

Til dig der har stressramte eller sygemeldte medarbejdere med stress

Til beslutningstageren, lederen, chefen, hr-konsulenten eller dig der har stressramte medarbejdere eller vil forebygge stress

En medarbejder med begyndende stress symptomer, kan give store omkostninger – psykisk og økonomisk for den enkelte, men også for virksomheden. Faktisk kan stress ”smitte”, idet det giver øgede opgaver og bekymringer til kollegaer og ledelse. Måske kan det også give tabte ordre eller opgaver.

Ved en tidlig indsats støtter du den enkelte medarbejder til at:

 • Vende hurtigere tilbage til fuld arbejdsstyrke – gladere og mere i balance
 • Undgå store menneskelige og økonomiske omkostninger
 • Hjælpe og støtte din medarbejder til at blive rask og mere effektiv
 • Styrke det psykiske arbejdsmiljø

Ved en tidlig indsats er der følgende fordele for virksomheden:

 • Blive en aktiv leder der gennem 2 – 3 treparts samtaler får mulighed for at få indsigt til at støtte pågældende medarbejder
 • Spare virksomheden for større udgifter og tab
 • Styrke det psykiske arbejdsmiljø
 • Skabe bedre trivsel
 • Skabe mere kreativitet og innovation

Investér og tilbyd din medarbejder hurtig hjælp og spar mange penge – En billig løsning

Hvis din medarbejder begynder at vise tegn på stress (ændre sig i måden at være på til mere negativ karakter; mere indesluttet, aggressiv, utålmodig, ikke progressiv, uoplagt, hyppige sygedage, flere overarbejdstimer, mindre glad, længere tid om opgaverne osv), har det stor betydning, at vedkommende kommer hurtigt i professionel behandling. Ved en indsats i dette stadige, kan der oftest undgås sygemeldinger, men måske ændre på arbejdsbyrden, omlægning af opgaver eller nedsætte arbejdstiden lidt i en periode.

Et typisk behandlingsforløb hos mig strækker sig over 8 – 12 samtaler og koster ca. 7.000 kr til 11.000 kr.  Til sammenligning viser undersøgelser, at en sygemeldt medarbejder med stress kan koste virksomheden mellem 300.000 – 500.000 kr. En leder langt mere.

Det vil være formålstjenligt, at der tilbydes et eller flere trekantsmøder gennem forløbet, således, at du som den ansvarlige får mulighed for at støtte din medarbejder og kan være behjælpelig med at omorganisere og omstrukturere opgaverne, hvis der er tale om for stor arbejdsbyrde for den enkelte medarbejder.

En sygemeldt medarbejder med stress – Er skaden sket

En sygemeldt medarbejder kan blive meget bekostelig for virksomheden, som nævnt i ovenstående. Der kan blive tale om sygemeldinger med sygepenge, vikar, mistede kunder osv. Et behandlingsforløb er en vigtig investering, for at få din trofaste og dygtige medarbejder tilbage. Et sådant forløb er meget individuelt, afhængigt af symptomerne hos den sygemeldte.

Optimer dig selv eller dine medarbejdere og forebyg stress – med Mindfulness.

Du kan, som mange andre større virksomheder gør det, i hele den Vestlige verden; give dine medarbejdere et stress forebyggende kursus på 20 timer. Jeg tilbyder det evidensbaserede 8-ugers Mindfulness kursus MBKT. Målbar effekt ved Mindfulness er: bedre koncentration, bedre opmærksomhed, bedre performance -mere effektiv, bedre psykisk balance, forebyggelse af stress og depression og et gladere sind.

Kort sagt, du vil få:

 • Gladere og mere tilfredse medarbejdere
 • Mere kreative og effektive medarbejdere
 • Bedre og mere harmoniske kollegiale relationer
 • Stærkere og sundere medarbejdere som lettere kan håndtere stress

Man kan derfor sige, at Mindfulness kan være med til at skabe bedre psykisk arbejdsmiljø og skabe rum for styrkelse af virksomhedens innovationskraft.

Mindfulness er opmærksomhedstræning af dele hjernen. Forskningen viser, at hvis du dagligt træner ca ½ time opmærksomhedstræning/Mindfulness gennem 6-8 uger kan der ses udviklingsområder ved scanninger i hjernen.

Mindful ledelse

Som leder kan du opnå viden om Mindful ledelse, ved selv at tage et kursus eller med hele ledergruppen. Mindful ledelse har stor succes i en række kendte virksomheder. Der kan laves et specielt hold til ledelsen. Der findes mange videnskabelige artikler om dette på nettet.

En billig investering

Et Mindfulness-kursus koster 3.500,00 kr + moms pr deltager. Tilmelder du nok deltagere (8-10 pers) til et hold, giver jeg gerne et godt tilbud.

Professionel behandling

 

Med en uddannelse som kognitiv psykoterapeut, medlem af Dansk psykoterapeutforening og over 35 års erfaring med behandling af mennesker med psykiske problemstillinger i den offentlige sektor, kan jeg give dine medarbejdere og dig en professionel behandling i et målrettet forløb. Jeg har i mange år arbejdet som socialfaglig konsulent, hvor jeg har hjulpet mange sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet og samarbejdet med mange virksomheder om holdbare løsninger for den enkelte. Den kognitive behandlingsform er evidensbaseret og den mest anvendte terapiform i hele den vestlige verden, og jeg har mange års erfaring med at få sygemeldte succesfuldt tilbage på jobbet med denne behandlingsform.

 

 

Lavt selvværd

Lavt selvværd – selvværdsproblemer

Lavt selvværd ligger oftest til grund for stress, angst og depression. Det betyder, at du grundlæggende ikke synes du er god nok i visse situationer, eller at du er nødt til at overpræsterer for at slå til, eller for andre ikke skal tænke dårligt om dig. Det kan også være tanker om, ikke at du skal passe på ikke at dumme sig eller begå nogen fejl.

Gennem et individuelt samtaleforløb vender vi dine tanker, så du får troen på dig selv. Ofte er det ikke mange samtaler der skal til, for at du igen kan trives og udvikles i den rigtige retning. Modsat kan det, hvis du ikke ændrer på dine opfattelser, føre til stress, angst og depression.

Læs mere om lavt selvværd.

Selvværd afspejler den måde, man opfatter og bedømmer sig selv på. Selvværd handler også om respekt, accept, forståelse og omsorg for sig selv – med andre ord: Hvordan vi har det med os selv. Kernen i lavt selvværd er, at man grundlæggende har en negativ opfattelse af sig selv – en negativ overbevisning om sig selv.

Lavt selvværd opleves oftest som:

 • at man ofte er meget selvkritisk (negativt selvbillede)
 • at man ofte fokuserer på sine svagheder, fejl og mangler
 • at man ofte føler sig uberettiget til at modtage andres kærlighed, opmærksomhed og accept
 • at man ofte føler sig skyldig
 • at man ofte får dårlig samvittighed
 • at man ofte bliver bedrøvet, trist og træt
 • at man ofte har vanskeligheder med at koncentrere sig
 • at man ofte har svært ved at træffe vigtige beslutninger
 • at man ofte overser sine styrkesider og ikke værdsætter de resultater, man opnår
 • at man ofte føler sig usikker og urolig

 

For at være glad og fungere optimalt må man have et positivt og nuanceret selvbillede. Man skal tro på, at man er i stand til klare sig tilfredsstillende i forskellige situationer i livet.

Tøv ikke! Kontakt mig idag

Husk! Du kan altid slå på tråden eller sende en email. Kig evt. på vores kontaktside.