Foredrag

Kontakt mig allerede i dag
Tlf. 24 41 49 58
m: lbh@lisbethbaadsgaard.dk

Virksomheder

Til beslutningstageren, lederen, chefen eller HR-konsulenten.

Vil du sænke sygefraværet, styrke arbejdsglæden, skabe mere effektivitet og innovation og styrke det psykiske arbejdsmiljø?

Stress rammer mange.

En medarbejder med begyndende stresssymptomer, kan give store omkostninger – psykisk og økonomisk for den enkelte, men også for virksomheden. Faktisk kan stress ”smitte”, idet det giver øgede opgaver og bekymringer til kollegaer og ledelse. Måske kan det også give tabte ordre eller opgaver.

Med en tidlig indsats, skaber du store fordele for både virksomheden og for den enkelte medarbejder, ved at:

  • Medarbejderen vender hurtigere tilbage til fuld arbejdsstyrke – gladere og mere i balance
  • Undgår store menneskelige og økonomiske omkostninger
  • Hjælpe og støtte din medarbejder til at blive rask og mere effektiv, kreativ og innovativ
  • Styrke det psykiske arbejdsmiljø
  • Undgå større tab i virksomheden
  • Blive en aktiv leder der gennem 2 – 3 trepartssamtaler får mulighed for at få indsigt til at støtte pågældende medarbejder

En medarbejder, der er alvorligt ramt af stress har stor risiko for at udvikle angst og depression og kan have svært ved at vende tilbage til jobbet. Man kan få alvorlige varige skader af stress, der kan nedsætte arbejdsfunktionen betydeligt.

Det har derfor stor betydning at sætte ind med behandling i tide, så er faren for varige mén mindre.

 

Investér og tilbyd din medarbejder hurtig hjælp og spar mange penge – En billig løsning

Hvis din medarbejder begynder at vise tegn på stress (ændre sig i måden at være på til mere negativ karakter; mere indesluttet, aggressiv, utålmodig, ikke progressiv, uoplagt, hyppige sygedage, flere overarbejdstimer, mindre glad, længere tid om opgaverne osv), har det stor betydning, at vedkommende kommer hurtigt i professionel behandling. Ved en indsats i dette stadige, kan der oftest undgås sygemeldinger, men måske ændre på arbejdsbyrden, omlægges opgaver eller nedsætte arbejdstiden lidt.

Et typisk behandlingsforløb hos mig strækker sig over 8 – 12 samtaler og koster ca. 7.000 kr til 11.000 kr.  Til sammenligning viser undersøgelser, at en sygemeldt medarbejder med stress kan koste virksomheden mellem 300.000 – 500.000 kr. En leder langt mere. Du sparer derfor virksomheden for rigtig mange penge.

Det vil være formålstjenligt, at der tilbydes et eller flere trekantsmøder gennem forløbet, således, at du som den ansvarlige får mulighed for at støtte din medarbejder og kan være behjælpelig med at omorganisere og omstrukturere opgaverne, hvis der er tale om for stor arbejdsbyrde for den enkelte medarbejder.

 

En sygemeldt medarbejder med stress – Er skaden sket

En sygemeldt medarbejder kan blive meget bekostelig for virksomheden, som nævnt i ovenstående. Der kan blive tale om sygemeldinger med sygepenge, vikar, mistede kunder osv. Et behandlingsforløb er en vigtig investering, for at få din trofaste og dygtige medarbejder tilbage. Et sådant forløb er meget individuelt, afhængigt af symptomerne hos den sygemeldte.

Jeg tilbyder to former for forløb til sygemeldte:

Et pakketilbud

Et behandlingsforløb på et pakketilbud vil indeholde et individuelt forløb, typisk over 6 måneder og koster 14.000,00 DKK. Det indeholder også Mindfulness. (Rabat inkluderet)

Et individuelt samtaleforløb

Eller et alm. individuelt forløb med timetakst på 800.00 kr, mellem 15-20 samtaler ca 12.000 kr- 16.000 kr.

 

Optimer dig selv eller dine medarbejdere og forebyg stress – Mindfulness

Du kan, som mange andre større virksomheder gør det, i hele den Vestlige verden; give dine medarbejdere et stress forebyggende kursus på 20 timer. Jeg tilbyder det evidensbaserede 8-ugers Mindfulness kursus MBKT. Målbar effekt ved Mindfulness er: bedre koncentration, bedre opmærksomhed, nedsættelse af stresshormonet kortisol, nedsættelse af blodtrykket, øget immunforsvar, bedre performance -mere effektiv, bedre psykisk balance, forebyggelse af stress og depression og et gladere sind.

Kort sagt, du vil få:

  • Gladere og mere tilfredse medarbejdere
  • Mere kreative og effektive medarbejdere
  • Bedre og mere harmoniske kollegiale relationer
  • Stærkere og sundere medarbejdere som lettere kan håndtere stress

Man kan derfor sige, at Mindfulness kan være med til at skabe bedre psykisk arbejdsmiljø og skabe rum for styrkelse af virksomhedens innovationskraft.

Mindfulness er opmærksomhedstræning af dele hjernen. Forskningen viser, at hvis du dagligt ca ½ time træner opmærksomhedstræning/Mindfulness gennem 6-8 uger kan der ses udviklingsområder ved scanninger i hjernen.

Mindful ledelse

Som leder kan du opnå viden om Mindful ledelse, ved selv at tage et kursus eller med hele ledergruppen. Mindful ledelse har stor succes i en række kendte virksomheder. Der kan laves et specielt hold til ledelsen. Der findes mange videnskabelige artikler om dette på nettet.

En billig investering

Et Mindfulness-kursus koster 3.500,00 kr + moms pr deltager. Tilmelder du nok deltagere (8-10 pers) til et hold, giver jeg gerne et godt tilbud.

 

Professionel behandling

Med en uddannelse som kognitiv psykoterapeut, medlem af Dansk psykoterapeutforening og 29 års erfaring med behandling af mennesker med psykiske problemstillinger i den offentlige sektor, kan jeg give dine medarbejdere og dig en professionel behandling i et målrettet forløb. Jeg har i mange år arbejdet som socialfaglig konsulent, hvor jeg har hjulpet mange sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet og samarbejdet med mange virksomheder om holdbare løsninger for den enkelte. Den kognitive behandlingsform er evidensbaseret og den mest anvendte terapiform i hele den vestlige verden, og jeg har mange års erfaring med at få sygemeldte succesfuldt tilbage på jobbet med denne behandlingsform.

Tøv ikke! Kontakt mig idag

Husk! Du kan altid slå på tråden eller sende en email. Kig evt. på vores kontaktside.